...AND DIU WEST BENGAL , ASSAM, JHARKHAND, BIHAR, MIZORAM, SIKKIM, MEGHALAYA, TRIPURA, ORISSA, KERALA, TAMIL NADU, ANDHRA PRADESH KARNATAKA, Terms: jharkhand ka shiksha mantri kon h sichak mantari jharkhand jharkhand...